Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Θεματική Εβδομάδα

Θεματική Εβδομάδα 2016-17 "Σώμα και Ταυτότητα"


ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΟΡΕΙΣ

Από το ΙΕΠ, κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί:

Από το ΚΠΕ Πεταλούδων:

Το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου, ως συνεργαζόμενος φορέας Ν. Δωδεκανήσου για την Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017 και σε συνεργασία με το Tμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών της σχολικής κοινότητας (Γυμνάσιο), εστιασμένη στον βασικό άξονα «Διατροφή και Ποιότητα ζωής» και ειδικότερα στην θεματική ενότητα «Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής».

Τα στάδια της παρέμβασης αναλύονται ως εξής:
1. Το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου ως φορέας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, (Παρουσίαση 15΄)
2. Το έντυπο με τίτλο “Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής από το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου”, (ειδική έκδοση του ΚΠΕ, παρουσίαση 15΄)
3. Οικολογικό αποτύπωμα – «Το κουτί των ιδεών», (Παρουσίαση 30΄)
4. Ομαδοσυνεργατική – Διαθεματική δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, (Συζήτηση – παραδείγματα εφαρμογής 60΄)
5. Βιωματικές δράσεις – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, (Βιωματικά Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 60΄)

Σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων, μπορούμε να προγραμματίσουμε την υλοποίηση του συνόλου της παρέμβασης, όπως περιγράφεται παραπάνω, ή μέρους αυτής.
Για τα γυμνάσια εκτός Ρόδου έχει δημιουργηθεί υλικό και οδηγίες προς εκπαιδευτικούς ώστε να υλοποιηθεί η παρέμβαση από εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων.
Σας ευχαριστούμε!
Με τιμή,

η Π.Ο. του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Από ΣΣΝ Δωδεκανήσου:

Για θέματα έμφυλων ταυτοτήτων- ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε επίσης, στην Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, κα Βλάχου.

Η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας

Ευαγγελία Μουλά

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων

Εθισμός στο Διαδίκτυο
Ερωτηματολόγιο
Παρουσίαση
Καθηγητές: ΚΑΤΣΑΡΑ – ΠΕΝΤΣΑΣ

Διατροφή και ποιότητα ζωής

Έμφυλες ταυτότητες