Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Καθηγητές

Ημέρες και ώρες συνάντησης καθηγητών με γονείς/κηδεμόνες:

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2019 2020″ open=”yes” style=”simple” icon=”folder-1″ ]

Δείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Διευθύντρια Δογιάμα Αικατερίνη

Υποδιευθυντής Πέντσας Παναγιώτης

[table id=54 responsive=flip responsive_breakpoint=all datatables_buttons=”copy,excel,pdf,print”/]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2018 2019″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″ ]

[table id=53 responsive=collapse datatables_buttons=”copy,excel,pdf,print”/]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2017 2018″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″ ]

Διευθύντρια Μιχαηλίδου Ευθυμία Ηλέκτρα

[table id=51 responsive=collapse /]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2016 2017″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″ ]

Διευθύντρια Μίσιου Μαριάννα

Υποδιευθυντής Πέντσας Παναγιώτης

[table id=50 responsive=collapse /]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2015 2016″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″ ]

Διευθύντρια Μίσιου Μαριάννα

[table id=45 responsive=collapse /]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2014 2015″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″]

Διευθύντρια Μίσιου Μαριάννα

[table id=44 responsive=collapse /]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2013 2014″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″]

Διευθύντρια Μίσιου Μαριάννα

[table id=23 responsive=collapse /][/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2012 2013″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″]

Διευθύντρια Μίσιου Μαριάνα 05
[table id=19 responsive=collapse /]

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2011 2012″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″]
Διευθύντρια Μαστή Κατερίνα 04

Αστρέχα 01
Αυγουστή 02
Νακοπούλου 02
Καλέα 02
Λέλη 03
Λαμπροπούλου 03
Μικρομανώλης 04
Κουτεντάκης 04
Κωνσταντίνου 04
Κυρίτση 05
Οικονομίδου 06
Παπαδοπούλου 06
Τσιαμάντη 07
Μαμαρέλης 09
Καρυώτου 11
Μπέλλος 16
Λάμψας 17
Πέντσας 20
Καφούρου 02

[/spoiler]

[spoiler title=”Σχολικό έτος 2010 2011″ open=”no” style=”simple” icon=”folder-1″]
Διευθυντής Ευθυμίου Ελευθέριος 04
Υποδιευθύντρια Κωνσταντίνου Κωνσταντία 04

Πετσάνη 01
Τσιρέβελος 01
Αυγουστή 02
Δημητρούλη 02
Νακοπούλου 02
Παπαϊωάνου 02
Παυλίδου 02
Πρόβατος 03
Χουγιούρης 03
Μικρομανώλης 04
Σγουρός 04
Μαρτίνη 05
Οικονομίδου 06
Παπαδοπούλου 06
Ελευθεριάδου 07
Παπαβασιλείου 11
Μπέλλος 16
Λάμψας 17
Πέντσας 20

[/spoiler]