Διάρκεια Διδακτικών ωρών και διαλειμμάτων

1η Ώρα 2η Ώρα 3η Ώρα 4η Ώρα 5η Ώρα 6η Ώρα 7η Ώρα
8.20-9.05 9.15-10.00 10.10-10.50 11.00-11.40 11.45-12.25 12.30-13.05 13.10-13.40

1ο Διάλειμμα 2ο Διάλειμμα 3ο Διάλειμμα 4ο Διάλειμμα 5ο Διάλειμμα 6ο Διάλειμμα
9.05-9.15 10.00-10.10 10.50-11.00 11.40-11.45 12.25-12.30 13.05-13.10

Πρoστατευμένο: (modal) Προεργασία για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα – για τους καθηγητές

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω: