Εργαστήριο Η/Υ

[btn text=»Φυλλάδιο χρήσης του Εργαστηρίου» tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=»https://www.dropbox.com/s/f6rmuain885pyzj/use%20of%20sepeyh.pdf?dl=0″ target=»_self»] [btn text=»Θέσεις εργασίας» tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=»https://www.dropbox.com/s/n3k1lj5qsk5mr6h/pcs%20of%20sepehy.pdf?dl=0″ target=»_self»]