Εργαστήριο Η/Υ

[button url=”https://www.dropbox.com/s/f6rmuain885pyzj/use%20of%20sepeyh.pdf?dl=0″ target=”blank” background=”#ef832d”]Φυλλάδιο χρήσης Εργαστηρίου Η/Υ[/button]

[button url=”https://drive.google.com/file/d/1shYuvDW4dwzs2GZSShfWF6Ay04MRrbNJ/view?usp=sharing” target=”blank” background=”#ef832d”]Χάρτης Εργαστηρίου Η/Υ[/button]