Κανονισμός λειτουργίας Σχολείου

Καθήκοντα μαθητών

Το περιεχόμενο της σχολικής ζωής είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. Το ποιοτικό πλαίσιο λειτουργίας της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα, η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Συνεπώς οι μαθητές με αίσθημα υπευθυνότητας και συνέπειας θα πρέπει για το δικό τους συμφέρον και την ευταξία της σχολικής κοινότητας να επιμελούνται τα εξής:
[spoiler title=»ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο (8.20 π.μ.), διαφορετικά εισέρχονται υπό προϋποθέσεις.
 2. Η παρουσία στην πρωινή σύναξη είναι υποχρεωτική, διότι αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας, επαφής και ενημέρωσης.[/spoiler]

[spoiler title=»ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]Αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, ώστε να αισθάνονται υπεύθυνοι και να αναδεικνύουν τις δικές τους ικανότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα και ταλέντα.[/spoiler]

[spoiler title=»ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Οφείλουν να διασφαλίζουν την τάξη, την ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, καθώς είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
 2. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων της ημέρας, διότι διαφορετικά υποβαθμίζεται ή καθίσταται αδύνατη η διδασκαλία.
 3. Δεν εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον έχει εισέλθει ο διδάσκων. Στην περίπτωση αυτή προσέρχονται στη Διεύθυνση, η οποία τους δίνει σημείωμα εισόδου. Με το σημείωμα αυτό ο μαθητής προσέρχεται στην αίθουσα και γίνεται δεκτός, αλλά του καταχωρίζεται απουσία.
 4. Δεν εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής περίπτωσης, για λίγα λεπτά και μετά από άδεια του διδάσκοντα.
 5. Μαθητής που απομακρύνεται από την αίθουσα με ωριαία αποβολή από το διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους προσέρχεται στη Διεύθυνση και απασχολείται από τον διαθέσιμο καθηγητή. Αν η Διευθύντρια δε βρίσκεται στο γραφείο, ο μαθητής περιμένει στο χώρο αναμονής.
 6. Μέσα στην τάξη δεν επιτρέπονται φαγητά και ροφήματα.
 7. Σε περίπτωση απουσίας διδάσκοντος οι μαθητές προσαρμόζονται στις εξής εναλλακτικές ρυθμίσεις:
  • Τροποποίηση προγράμματος
  • Αναπλήρωση της διδακτικής ώρας από άλλο διαθέσιμο διδάσκοντα
  • Μετάβαση στην αίθουσα εκδηλώσεων για παρακολούθηση πολιτιστικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων.[/spoiler]

[spoiler title=»ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Στα διαλείμματα βγαίνουν από τις αίθουσες και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες κατευθύνονται προς τον αύλειο χώρο.
 2. Εξέρχονται παίρνοντας μαζί ό,τι χρειάζονται (βιβλία, χρήματα) γιατί η τάξη κλειδώνεται. Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 3. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο και δεν περιφέονται στους διαδρόμους. Στην είσοδο βρίσκονται μόνο όσοι ψωνίζουν από το κυλικείο.
 4. Φροντίζουν να τακτοποιούν τις ανάγκες τους (νερό, φαϊ, τουαλέτα) στο διάλειμμα.
 5. Με το χτύπημα του κουδουνιού για μέσα δεν καθυστερούν στην αυλή ή στους κοινόχρηστους χώρους αλλά οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας, για να εισέλθουν μαζί με τους διδάσκοντες σ’ αυτές.
 6. Δεν απομακρύνονται από την αυλή του σχολείου και όταν ακόμη η αυλόπορτα είναι ανοιχτή, εάν δεν έχουν ολοκληρώσει το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας.[/spoiler]

[spoiler title=»ΑΣΦΑΛΕΙΑ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Για την αποφυγή ατυχημάτων οι μαθητές φροντίζουν να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες με προσοχή. Επίσης να προσέχουν και ν’αποφεύγουν ότι γίνεται επικίνδυνο για την ασφάλειά τους.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν υπερπηδούν τα κάγκελα, για να μπουν στην αυλή ή και να βγουν.[/spoiler]

[spoiler title=»ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Η φοίτηση πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Οι απουσίες των μαθητών είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο θα αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.
 2. Δεν επιτρέπονται οι «κοπάνες». Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αποχωρήσει, ενημερώνει τη Διεύθυνση, αυτή με τη σειρά της τον κηδεμόνα του. Εφόσον ο κηδεμόνας συμφωνήσει ο μαθητής απέρχεται. Αν ο μαθητής αποχωρήσει χωρίς να τηρηθεί αυτή η διαδικασία, θα ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας του. Σε περίπτωση υποτροπής το θέμα εισάγεται στο Σύλλογο Διδασκόντων.[/spoiler]

[spoiler title=»ΚΙΝΗΤΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ/ΕΙΚΟΝΑΣ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Η μεταφορά και χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται από το νόμο. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους κηδεμόνες καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής παραβεί τον κανόνα και έχει το κινητό του στην τάξη, τότε το παραδίδει στον καθηγητή και αυτός με τη σειρά του στη Διεύθυνση. Το κινητό θα παραδίδεται στον κηδεμόνα και αν επαναληφθεί το παράπτωμα, τότε θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ποινές.
 2. Η μεταφορά και χρήση στο σχολικό χώρο συσκευών ήχου και εικόνας απαγορεύονται (εκτός και αν απαιτείται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκδήλωση, με άδεια από τη Διεύθυνση).[/spoiler]

[spoiler title=»ΚΑΠΝΙΣΜΑ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου.[/spoiler]

[spoiler title=»ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]

 1. Προσέχουν την καθαριότητα των χώρων και αποφεύγουν κάθε φθορά στο κτίσμα και στον εξοπλισμό. Για κάθε φθορά ο μαθητής βαρύνεται με τη δαπάνη αποκατάστασης πέραν του παιδαγωγικού ελέγχου.
 2. Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την αρτιότητα του θρανίου και της καρέκλας τους.
 3. Οφείλουν να σέβονται το σχολικό βιβλίο που παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού. Επομένως δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουν και να το ευτελίζουν.[/spoiler]

[spoiler title=»ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]Στους περιπάτους, στις εκπαιδευτικές εκδρομές και γενικότερα σε κάθε εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εκτός σχολείου, οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς, καθώς εκπροσωπούν το σχολείο. Φροντίζουν να μην απομακρύνονται από τους συνοδούς καθηγητές. Οφείλουν επίσης να σέβονται το χώρο που τους φιλοξενεί και να μην τον ρυπαίνουν.[/spoiler]

[spoiler title=»ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» open=»no» style=»simple» icon=»folder-1″]Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, θα θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.[/spoiler]