Πληροφορική Β γυμνασίου

[button url=”https://docs.google.com/drawings/edit?id=1YXFc9-BbllO6z4dOedATJ34z3mC1R8g4KMcXzNi6K8g&hl=en&authkey=CLuvjukK” target=”blank” background=”#107eaa” icon=”icon: pencil-square-o”]Πίνακας Ανακοινώσεων[/button]

Ενότητα SCRATCH


  1. Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο scratch
  2. Το περιβάλλον προγραμματισμού scratch

 

Βιβλίο μαθητή (ηλεκτρονική μορφή)

 

Εργαστηριακές δραστηριότητες


  1. Αναπαράσταση εικόνας δεκαέξι (16) χρωμάτων, στον Η/Υ
  2. Αναπαράσταση εικόνας δεκαέξι (16) χρωμάτων, στον Η/Υ(δεύτερη εκδοχή)
  3. Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων Απλής Έρευνας

 

Εξάσκηση


 

Δημοσιεύσεις σχετικές με το μάθημα


[catlist id=27 tags=b  numberposts=-1]

Εκπαιδευτικά Video


  1. Αποκωδικοποίηση ψηφιακής εικόνας τεσσάρων χρωμάτων

Ηλεκτρονική Εξέταση


[spoiler title=”ONLINE Εξέταση μαθητών στα Κεφάλαια: 1 :”][formbuilder:3][/spoiler]
[spoiler title=”ONLINE Εξέταση μαθητών στα Κεφάλαια: 1, 3 :”][formbuilder:5][/spoiler]