Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Πληροφορική Β γυμνασίου

Πίνακας Ανακοινώσεων

Ενότητα SCRATCH


  1. Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο scratch
  2. Το περιβάλλον προγραμματισμού scratch

 

Βιβλίο μαθητή (ηλεκτρονική μορφή)

 

Εργαστηριακές δραστηριότητες


  1. Αναπαράσταση εικόνας δεκαέξι (16) χρωμάτων, στον Η/Υ
  2. Αναπαράσταση εικόνας δεκαέξι (16) χρωμάτων, στον Η/Υ(δεύτερη εκδοχή)
  3. Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων Απλής Έρευνας

 

Εξάσκηση


 

Δημοσιεύσεις σχετικές με το μάθημα


Εκπαιδευτικά Video


  1. Αποκωδικοποίηση ψηφιακής εικόνας τεσσάρων χρωμάτων

Ηλεκτρονική Εξέταση


ONLINE Εξέταση μαθητών στα Κεφάλαια: 1 :
Ονοματεπώνυμο
Τμήμα
Ημερομηνία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ONLINE Εξέταση μαθητών στα Κεφάλαια: 1, 3 :
Ονοματεπώνυμο
Τμήμα
Ημερομηνία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

image_print