Γεωγραφία Β γυμνασίου

 

Σημειώσεις για το Μάθημα

Ενότητα 1

  1. Χάρτες
  2. Θέση ενός τόπου
  3. Θέση της Ευρώπης
  4. Γεωμορφολογία της Ευρώπης 

 

Ενότητα 2

  1. Οροσειρές και πεδιάδες της Ευρώπης (Να διαβαστεί καλά ο χάρτης στις σελίδες 56-57)
  2. Το κλίμα της Ευρώπης (Να διαβαστούν καλά τα κλιματογράμματα στη σελίδα 66)

 

Ενότητα 3

  1. H πολιτική διαίρεση της Ευρώπης

    Εξάσκηση