Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Μαθηματικά Α γυμνασίου

Πίνακας Ανακοινώσεων Το σχολικό βιβλίο Δωρεάν βοήθημα Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου – Λύσεις Ασκήσεων Βιβλίου

 

Δημοσιεύσεις σχετικές με το μάθημα στο site του σχολείου μας

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1. Φυσικοί αριθμοί

Μ1 1.1 Φυσικοί αριθμοί – διάταξη Μ2 1.2 Πρόσθεση – Αφαίρεση – Πολλαπλασιασμός ΦΑ Μ3 1.2 Πολλαπλασιασμός ΦΑ – προτεραιότητα πράξεων Μ4 1.3 Δυνάμεις ΦΑ – προτεραιότητα πράξεων (και με δυνάμεις) Μ5 1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα Μ6 1.5 Χαρακτήρες διαιρετοτητας – ΜΚΔ -ΕΚΠ – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων Μ7 1.5 ΜΚΔ -ΕΚΠ

Κεφάλαιο 2. Κλάσματα

Μ8 2.1 Η έννοια του κλάσματος Μ9 2.2 Ισοδύναμα κλάσματα Μ10 2.3 Σύγκριση κλασμάτων Μ11 2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων Μ12 2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων Μ13 2.6 Διαίρεση κλασμάτων

Κεφάλαιο 3. Δεκαδικοί αριθμοί

Μ14 3.1 Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί – Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Στρογγυλοποίηση Μ15 3.2 Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς – Δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό Μ__ 3.5 Μονάδες Μέτρησης

Κεφάλαιο 4. Εξισώσεις και προβλήματα

Μ16 4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α+χ=β, χ-α=β, α-χ=β,α χ=β, α:χ=β και χ:α=β Μ__ 4.2 Επίλυση προβλημάτων – 4.3 Παραδείγματα επίλυσης εξισώσεων

Κεφάλαιο 5. Ποσοστά

Μ17 5.1 Ποσοστά

Κεφάλαιο 6. Aνάλογα ποσά & αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Μ24-Μ25 6.1 Παράσταση σημείων στο επίπεδο – 6.2 Λόγος δύο αριθμών – Αναλογία Μ26 6.3 Aνάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών

Κεφάλαιο 7. Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Μ18 7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου Μ19 7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών Μ20 7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών Μ21 7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών Μ22-Μ23 7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών – 7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 1. Βασικές γεωμετρικές έννοιες

Μ1 Β.1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο Μ2 Β.1.1 Κορυφές – Πλευρές και διαγώνιες Πολυγώνου. Μ3 Β.1.2 Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα. Μ4 Β.1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθύγραμμων τμημάτων- Απόσταση σημείων – Μέσο ευθύγραμμου τμήματος. Μ5 Β.1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων. Μ6 Β.1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας. Μ7 Β.1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες. Μ8 Β.1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιων. Μ9 Β.1.8 Παραπληρωματικές και Συμπηρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες. Μ10 Β.1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο. Μ11 Β.1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων. Μ12 Β.1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου. Μ13 Β.1.12 Επίκεντρη γωνία – Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου – Μέτρηση τόξου. Μ14 Β.1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου.

Κεφάλαιο 2. Συμμετρία

Μ15 Β.2.1 Συμμετρία ως προς άξονα. Μ16 Β.2.2 Άξονας συμμετρίας – Β.2.3 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος. Μ17 Β.2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία.

Κεφάλαιο 3. Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

Μ18 B.3.1 Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνου. Μ19 B.3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου
Το παρακάτω βίντεο είναι ανάρτηση του καθηγητή μαθηματικών Γρηγόρη Χουγιούρη.

image_print