Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Βιολογία Γ Γυμνασίου

 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο

Λογισμικό βιολογίας για το γυμνάσιο

Σε όσους συνδέσμους ακολουθούν και είναι από το φωτόδεντρο στο ψηφιακό σχολείο επιλέγετε το ματάκι  για να δείτε ή το βελάκι για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Κεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής  – Βιολογικά συστήματα

Οι φωτοτυπίες του μαθήματος

Εργαστήριο

  • Αποικίες μονοκύτταρων οργανισμών

ΤΜΗΜΑ Γ1

ΤΜΗΜΑ Γ2

Κεφάλαιο 4: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους

Η παραπάνω εικόνα είναι από το σχολικό βιβλίο (Σελίδα 77)

  • μετάδοση ασθενειών (γρίπη)

  • Φαγοκύτωση

  • Αντιγόνο και αντίσωμα

Κεφάλαιο 5: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

  • Μετάφραση RNA

  •  Μείωση από παρατήρηση σε μικροσκόπιο

Κεφάλαιο 6: Γενετική μηχανική και Βιοτεχνολογία

 

 

Μαστή Χριστίνα

image_print