Χάρτης site

Ιστορικό

Σελίδες

Kατηγορίες

[box title="Πότε ξεκινήσαμε" box_color="#f58006"]Ο Διαδικτυακός μας τόπος δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2010 - 2011 χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα WORDPRESS.ORG από τον καθηγητή Πληροφορικής Παναγιώτη Πέντσα.
Έκτοτε χρησιμοποιείται και ενημερώνεται ανελλιπώς.[/box]

[box title="Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων" box_color="#f58006"]Στο σχολείο τηρείται αρχείο αδειοδότησης για την εμφάνιση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων από τους γονείς/κηδεμόνες τους[/box]