Χάρτης site

Σελίδες

Αρχείο

Kατηγορίες

Όλες οι δημοσιεύσεις ανά έτος

Δημοσιεύσεις του 2017
Δημοσιεύσεις του 2016
Δημοσιεύσεις του 2015
Δημοσιεύσεις του 2014
Δημοσιεύσεις του 2013
Δημοσιεύσεις του 2012
Δημοσιεύσεις του 2011
Πότε ξεκινήσαμε
Ο Διαδικτυακός μας τόπος δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2010 - 2011 χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα WORDPRESS.ORG από τον καθηγητή Πληροφορικής Παναγιώτη Πέντσα.
Έκτοτε χρησιμοποιείται και ενημερώνεται ανελλιπώς.
Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Στο σχολείο τηρείται αρχείο αδειοδότησης για την εμφάνιση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων από τους γονείς/κηδεμόνες τους