Categories
Ανακοινώσεις Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση

‘Ενημερώνομαι και δεν φοβάμαι’

1.     Για γονείς  Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο

2.     Για μαθητές     Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

3.    6 Βήματα για σωστό    πλύσιμο των χεριών

4.    Σενάρια    Πως Διαχειριζομαστε στο Σχολείο τον COVID-19

5.    Τι πρέπει    Να Γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το Σχολείο μου

 

Η Διευθύντρια

Αικατερίνη   Δογιάμα

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση Σημαντικά

Πρόγραμμα Σύγχρονης εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλίας

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση Σημαντικά

Οδηγός Μαθητή για την εξ’αποστάσεως Εκπαίδευση

                          Οδηγίες για τους μαθητές, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex.
Ο οδηγός έχει τεχνικά στοιχεία που πρέπει ο μαθητής να εφαρμόσει για τη σύνδεση του στην ψηφιακή τάξη
Πατήστε  εδώ.      Επίσης ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως
εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο
επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και
γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία
για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις
κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με
φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου,
κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί
τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι
μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά
δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα
προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών,
συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη
και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το
Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς
εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε
στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση Σημαντικά

Μαθαίνουμε σπίτι

 

 

Μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου μπορούν πλέον να προχωρούν τη μελέτη τους στο σπίτι, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης διδασκαλίας, που δημιουργήσαμε για να μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τα μαθήματά τους από τους καθηγητές τους και από την ασύγχρονη εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά υλικά που θα βρουν στις σχετικές πλατφόρμες του Υπουργείου.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,
Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια του Σχολείου μας να λειτουργήσει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση .Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, στα εξ αποστάσεως μαθήματα, δεν θα γίνει κάλυψη νέας ύλης,αλλά θα χρησιμοποιηθούν για επαναλήψεις, επεξήγηση αποριών και για τη διατήρηση επαφής με τη σχολική κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ξεκινήσει,εδώ και αρκετό καιρό η ανάρτηση ψηφιακού υλικού στο σύνδεσμο eclass, για την υποστήριξη της ασύγχρονης διδασκαλίας .Παρακαλούμε πολύ, με δική σας ευθύνη, να παρακολουθείτε τακτικά τις σελίδες αυτής της πλατφόρμας, αλλά και των ψηφιακών τάξεων, ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα μαθήματα.

Σύγχρονη Εκπαίδευση

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο διαθέτει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους. Στόχος είναι η διατήρηση της στενής επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες

“Επείγουσα Ενημέρωση για τους Κηδεμόνες – Δανεισμός ηλεκτρονικού εξοπλισμού”

Αγαπητοί Κηδεμόνες,

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 27 του ΦΕΚ 84/13-4-20 και σας παρακαλούμε, αφού το μελετήσετε προσεκτικά, να μας απαντήσετε έως και την 24η Απριλίου 2020, στο mail του Σχολείου από το προσωπικό σας mail που έχετε δηλώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας, εάν έχετε ανάγκη δανεισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ενδέχεται να μας διαθέσει η Σχολική Επιτροπή.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 13-4-2020
ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Άρθρο εικοστό έβδομο
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.
2.Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

                                                                                                                                                                                                                                  Η Διευθύντρια

                                                                                                                                                                                                                                 Δογιάμα  Αικατερίνη

 

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Χωρίς κατηγορία

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ

Οι Άγιες Ημέρες και το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου ας πλημμυρίσουν τις καρδιές όλων με το φως της αγάπης κι ας αναζωπυρώσουν την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο,για μια κοινωνία αγάπης,σεβασμού,ανθρωπιάς,αλληλεγγύης και προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Ας λάμψει στις καρδιές μας,χρωματίζοντας με αισιοδοξία τις ζωές μας!!

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!!

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Ενημερωτικές Συναντήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2020

Αγαπητοί γονείς &κηδεμόνες

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Σορωνής σας προσκαλούμε την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30πμ. για την επίδοση των ελέγχων,την ενημέρωσή σας για την φοίτηση και πρόοδο των παιδιών σας στο Γυμνάσιο ,αλλά και για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής των παιδιών σας καθώς και την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που  ενδεχομένως απασχολούν εσάς ή και τα παιδιά σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες

Πρόσκληση Γονέων – Κηδεμόνων, στη γιορτή για την Επέτειο του “ΟΧΙ – 28ης Οκτωβρίου 1940”. Σχολικό έτος 2019 – 2020

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη γιορτή του Σχολείου μας για την επέτειο “του ΟΧΙ – 28ης Οκτωβρίου 1940” που θα γίνει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα απονεμηθούν τα Βραβεία – Αριστεία στους μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι/ες αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

 

Η Διευθύντρια

Δογιάμα Αικατερίνη

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας.

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου, με σκοπό, την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σορωνής.

Η Διευθύντρια

Δογιάμα Αικατερίνη

Categories
Γονείς - Κηδεμόνες Ενημερωτικές Συναντήσεις

Πρώτη Συνάντηση Γνωριμίας- Ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων της Α’ Τάξης του Γυμνασίου.

      Επειδή το σχολείο θεωρεί,ότι η ανταλλαγή απόψεων,η συνεννόηση και συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα,για την επιτυχία του εκπαιδευτικού μας έργου,πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση-γνωριμία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α’ Τάξης του σχολείου μας,τη Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο χώρο του σχολείου μας.Στη συνάντηση αυτή, η Διευθύντρια κ.Δογιαμα Αικατερίνη,αφού ευχήθηκε μια γόνιμη,δημιουργική και ευχάριστη χρονιά,ενημέρωσε τους γονείς για τον σκοπό και τους στόχους της Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, η οποία εστιάζει ειδικότερα,στον Εκπαιδευτικό τομέα,στον Πνευματικό τομέα, στον Συναισθηματικο- Ψυχολογικό,στον Κοινωνικό, αλλά και στον Πολιτισμικο τομέα.

Η Διευθύντρια

Δογιάμα Αικατερίνη

Φωτογραφίες από τη Δράση

 

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Υπεύθυνες Δηλώσεις

Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020»

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων για συμμετοχή μαθητών και μαθητριών στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020.

Παρακαλούμε πολύ τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους το πρόγραμμα Ενισχυτικής διδασκαλίας,  να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που θα παραλάβουν από τα παιδιά τους, ή θα πάρουν την επισυναπτόμενη από την παρούσα Δημοσίευση, και να την παραδώσουν στο Σχολείο,  ως την Πέμπτη 17 Οκτώβρη.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί συμπληρωμένες στο Σχολείο, ως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.

[dg columns=”2″ attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”12557,12558″]

 

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Ενημερωτικές Συναντήσεις

Πρόσκληση: Πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών της Α Γυμνασίου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες. Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Σορωνής, σας καλεί, να επισπευτείτε το Σχολείο μας, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, με σκοπό την πρώτη γνωριμία και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας.