Αρχείο κατηγορίας Αξιολόγηση προσφορών

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκδρομής στη Ρόδο (21/12/16)

 

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκδρομής στη Ρόδο (28/04/2015)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκδρομής στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (23/04/2015)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (5-8/03/2015)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκδρομής στην Έμπωνα Ρόδου (17/02/2015)