Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση Σημαντικά

Πρόγραμμα Σύγχρονης εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλίας

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση Σημαντικά

Οδηγός Μαθητή για την εξ’αποστάσεως Εκπαίδευση

                          Οδηγίες για τους μαθητές, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex.
Ο οδηγός έχει τεχνικά στοιχεία που πρέπει ο μαθητής να εφαρμόσει για τη σύνδεση του στην ψηφιακή τάξη
Πατήστε  εδώ.      Επίσης ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως
εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο
επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και
γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία
για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις
κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με
φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου,
κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί
τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι
μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά
δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα
προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών,
συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη
και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το
Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς
εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε
στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση Σημαντικά

Μαθαίνουμε σπίτι

 

 

Μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου μπορούν πλέον να προχωρούν τη μελέτη τους στο σπίτι, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης διδασκαλίας, που δημιουργήσαμε για να μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τα μαθήματά τους από τους καθηγητές τους και από την ασύγχρονη εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά υλικά που θα βρουν στις σχετικές πλατφόρμες του Υπουργείου.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,
Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια του Σχολείου μας να λειτουργήσει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση .Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, στα εξ αποστάσεως μαθήματα, δεν θα γίνει κάλυψη νέας ύλης,αλλά θα χρησιμοποιηθούν για επαναλήψεις, επεξήγηση αποριών και για τη διατήρηση επαφής με τη σχολική κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ξεκινήσει,εδώ και αρκετό καιρό η ανάρτηση ψηφιακού υλικού στο σύνδεσμο eclass, για την υποστήριξη της ασύγχρονης διδασκαλίας .Παρακαλούμε πολύ, με δική σας ευθύνη, να παρακολουθείτε τακτικά τις σελίδες αυτής της πλατφόρμας, αλλά και των ψηφιακών τάξεων, ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα μαθήματα.

Σύγχρονη Εκπαίδευση

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο διαθέτει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους. Στόχος είναι η διατήρηση της στενής επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες

«Επείγουσα Ενημέρωση για τους Κηδεμόνες – Δανεισμός ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Αγαπητοί Κηδεμόνες,

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 27 του ΦΕΚ 84/13-4-20 και σας παρακαλούμε, αφού το μελετήσετε προσεκτικά, να μας απαντήσετε έως και την 24η Απριλίου 2020, στο mail του Σχολείου από το προσωπικό σας mail που έχετε δηλώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας, εάν έχετε ανάγκη δανεισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ενδέχεται να μας διαθέσει η Σχολική Επιτροπή.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 13-4-2020
ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Άρθρο εικοστό έβδομο
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.
2.Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

                                                                                                                                                                                                                                  Η Διευθύντρια

                                                                                                                                                                                                                                 Δογιάμα  Αικατερίνη

 

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Χωρίς κατηγορία

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ

Οι Άγιες Ημέρες και το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου ας πλημμυρίσουν τις καρδιές όλων με το φως της αγάπης κι ας αναζωπυρώσουν την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο,για μια κοινωνία αγάπης,σεβασμού,ανθρωπιάς,αλληλεγγύης και προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Ας λάμψει στις καρδιές μας,χρωματίζοντας με αισιοδοξία τις ζωές μας!!

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!!

Categories
Ανακοινώσεις

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Σας διαβιβάζουμε ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο    Ασφαλής πλοήγηση

Categories
Ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

ΦΕΚ για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Σχολικών μονάδων και της προσωρινής αναστολής εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας

Φεκ για την προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Ελλάδος από τις 9.3.2020 έως και τις 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Β΄ 727/08-03-2020

 

ΦΕΚ για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.
2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας.

ΦΕΚ Β΄ 783/10-03-2020

 

Categories
Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΟΔΥ Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι _ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Categories
Ανακοινώσεις

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του Γυμνασίου Σορωνής καλωσόρισαν και εθιμοτυπικά το 2020 με την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, γιορτή των Τριών Ιεραρχών στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Τυχερή της χρονιάς η συνάδερφος κ. Κλαδά Μαριέττα, φιλόλογος στην οποία ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή καθώς και στις δύο τυχερές μαθήτριες Ζότα Ευαγγελία και Τάσσι Άντζελα καλή πρόοδο και κάθε ευτυχία.

Από την Διευθύντρια του σχολείου κ. Δογιάμα Αικατερίνη θερμές ευχές σε όλους για Καλή χρονιά με υγεία, χαρά και δημιουργία για ένα καλύτερο σχολείο!

 

Categories
Ανακοινώσεις

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ

20200206121632218

Categories
Ανακοινώσεις Γονείς - Κηδεμόνες Ενημερωτικές Συναντήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2020

Αγαπητοί γονείς &κηδεμόνες

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Σορωνής σας προσκαλούμε την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30πμ. για την επίδοση των ελέγχων,την ενημέρωσή σας για την φοίτηση και πρόοδο των παιδιών σας στο Γυμνάσιο ,αλλά και για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής των παιδιών σας καθώς και την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που  ενδεχομένως απασχολούν εσάς ή και τα παιδιά σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Categories
Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ Ά ΚΑΙ ΄Β ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ