Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Ανακοίνωση – Ψηφίστε για την τελική εκδρομή του σχολικού έτους 2011-2012

H ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ

Παρακαλούμε τους μαθητές του σχολείου μας να ψηφίσουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του σχολείου μας για τον προορισμό της τελικής εκδρομής του σχολικού έτους 2011-2012.
%CODE7%
Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η εκδρομή θα γίνει αναγκαστικά εντός νησιού
%CODE8%