Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Ανακοίνωση – Ομάδες εργασίας μαθητών

Κάθε Δευτέρα, την 7η σχολική ώρα, όλες οι ομάδες εργασίας που εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένες συνεργατικές δραστηριότητες, παραμένουν στο σχολείο για να ασχοληθούν με θέματα που άπτονται των εργασιών τους.